ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! “น้องโมบาย” DEK SoDA ได้รับการยอมรับ “OUTSTANDING” ผลงาน SDGs สุดเจ๋ง บนเวทีโลก ณ กรุงเวียนนา

ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! “น้องโมบาย” DEK SoDA ได้รับการยอมรับ “OUTSTANDING” ผลงาน SDGs สุดเจ๋ง บนเวทีโลก ณ กรุงเวียนนา

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! “น้องโมบาย” DEK SoDA ได้รับการยอมรับ “OUTSTANDING” ผลงาน SDGs สุดเจ๋ง บนเวทีโลก ณ กรุงเวียนนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนนัชชา สินจินดาวงศ์ หรือ น้องโมบาย นักศึกษา คณะการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ที่ได้รับการยอมรับ “OUTSTANDING” ผลงานเกี่ยวกับ THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) ในงาน 2024 GLOBAL YOUTH LEADERS OF WORLD ECO-DESIGN ORGANIZATION ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จัดโดย WORLD ECO-DESIGN CONFERENCE (UN CONSULTATIVE NGO)

น้องโมบาย นำเสนอผลงานโครงการ “บ้านยั่งยืนจากวัสดุธรรมชาติ” ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบบ้านที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ผลงานของน้องโมบาย ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ และประโยชน์ต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษา ม.ศรีปทุม ในการนำความรู้และทักษะมาพัฒนาผลงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของ น้องโมบาย และมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแสดงศักยภาพ พัฒนาผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ผลงาน #รางวัล #SDGs #เวียนนา #ออสเตรีย #สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #นวัตกรรมศรีปทุม #WORLDECODESIGNCONFERENCE #UNCONSULTATIVENGO #SODASPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top