ม.ศรีปทุม สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ขอพรปีใหม่ไทย 2567

สืบสานประเพณีสงกรานต์

ม.ศรีปทุม สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ขอพรปีใหม่ไทย 2567

ม.ศรีปทุม สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ขอพรปีใหม่ไทย 2567

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่ไทย” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดย ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ ภายในงานชมการแสดงพิธีเปิดชุด “รื่นเริงสงกรานต์บ้านเรา” จากนักศึกษา SPU ณ Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดมายาวนาน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ยังเป็นการสร้างความสามัคคี กลมเกลียว และสร้างบรรยากาศที่ดี เนื่องในวันปีใหม่ไทยอีกด้วย”

#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วันสงกรานต์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top