ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กยศ. และ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Gift For Give For Songkran Festival” บริจาคโลหิต ช่วยเหลือสังคม

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กยศ. และ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Gift For Give For Songkran Festival” บริจาคโลหิต ช่วยเหลือสังคม

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กยศ. และ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Gift For Give For Songkran Festival” บริจาคโลหิต ช่วยเหลือสังคม

ของขวัญที่ดีที่สุดคือการให้… สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กยศ. และ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “Gift For Give For Songkran Festival” เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้เกียรติเข้าร่วมงานและเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SPU ร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาด เพื่อเป็นการแสดงพลังจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพราะของขวัญที่ดีที่สุดคือการให้เพื่อต่อชีวิต ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “การบริจาคโลหิตเป็นการแบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถือว่าเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ students และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม”

กิจกรรม “Gift For Give” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา SPU เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถรวบรวมโลหิตได้จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตได้อย่างทันท่วงที

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม กิจกรรม “Gift For Give” เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำความดีเพื่อสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

การบริจาคโลหิต… เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ทุนการศึกษา #บริจาคโลหิต #กยศ.

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top