ม.ศรีปทุม รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในหลวง ร.10 สำหรับสถาบันผู้สนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในหลวง ร.10 สำหรับสถาบันผู้สนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เฝ้า เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเวลา 18.37 น. วันที่ 23 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้สนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2544 – 2566 รวมสนับสนุนทุนการศึกษา 62 คน มูลค่าทุนการศึกษากว่า 4,000,000 บาท

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ #ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com