ม.ศรีปทุม มอบเงินสนันสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2024 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ม.ศรีปทุม มอบเงินสนันสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2024 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.ศรีปทุม มอบเงินสนันสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2024 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) โดย อาจารย์ชวณี ชื่นเกิดลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน โดยมี นายวรพิพัฒน์ สว่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เวทีกลางสนามกีฬา โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #54ปีศรีปทุม #วันเด็กแห่งชาติ #โรงเรียนบางบัว

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top