ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 2

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีพร้อมเสื้อแจ๊คเก็ต แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและด้านบริการวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิตร สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และดร.นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น โซน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (SLC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย(Application) สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร  ขณะนี้ทางศูนย์กฎหมายศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอีฟ  โทร. 097-127-4147

หรือ e-mail : thanyapron.ch@spu.ac.th  หรือส่งข้อความมาทางเพจ Facebook

#SPU #SLC #LAW #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์ #ศูนย์กฎหมายศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥11

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com