ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา

ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

 

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ทำงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน!!

 

สำหรับการเปิดรับสมัครงาน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน ประเภทอาจารย์ จำนวน 8 ตำแหน่ง และประเภท เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมจำนวน 14 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประเภท อาจารย์ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

1. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ชาวญี่ปุ่น / ชาวไทย)

3. อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

4. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมโยธา

– สาขาวิศวกรรมระบบราง / วิศวกรรมอุตสาหการ

6. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

7. อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. อาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
5. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

1. หัวหน้าศูนย์วิจัย

2. เลขานุการ สำนักงานผู้บริหาร

3. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

4. เจ้าหน้าที่งานเสียง ประจำศูนย์มีเดีย

5. เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

6. เลขานุการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติในงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร หรือความเชี่ยวชาญทางด้านงานเทคนิค
4. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดีมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

 

สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/job/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณดวงกมล dwangkamol.so@spu.ac.th

/ คุณชนม์ขนิษฐ์ Chonkanit.su@spu.ac.th โทร.02-579-1111 ต่อ 1230

 

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักงานบุคคล #HR

 

🔥17

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com