ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา

ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

 

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ทำงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน!!

 

สำหรับการเปิดรับสมัครงาน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน ประเภทอาจารย์ จำนวน 8 ตำแหน่ง และประเภท เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมจำนวน 14 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประเภท อาจารย์ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

1. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ชาวต่างชาติ)

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ชาวญี่ปุ่น / ชาวไทย)

3. อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

4. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมโยธา

– สาขาวิศวกรรมระบบราง / วิศวกรรมอุตสาหการ

6. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

7. อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. อาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
5. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้

1. หัวหน้าศูนย์วิจัย

2. เลขานุการ สำนักงานผู้บริหาร

3. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

4. เจ้าหน้าที่งานเสียง ประจำศูนย์มีเดีย

5. เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

6. เลขานุการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติในงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร หรือความเชี่ยวชาญทางด้านงานเทคนิค
4. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดีมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

 

สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/job/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณดวงกมล dwangkamol.so@spu.ac.th

/ คุณชนม์ขนิษฐ์ Chonkanit.su@spu.ac.th โทร.02-579-1111 ต่อ 1230

 

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักงานบุคคล #HR

 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top