ม.ศรีปทุม จับมือ Club Med และ Lebua Hotels and Resorts MOU มุ่งพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ด้านวิชาการ การบริการ และการปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ม.ศรีปทุม จับมือ Club Med และ Lebua Hotels and Resorts MOU มุ่งพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ด้านวิชาการ การบริการ และการปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.ศรีปทุม จับมือ Club Med และ Lebua Hotels and Resorts MOU มุ่งพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ด้านวิชาการ การบริการ และการปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Club Med และ Lebua Hotels and Resorts 2 องค์กรใหญ่ชั้นนำ โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ คุณนิศารัตน์ คงบุญทอง Talent Acquisition Specialist Club Med และ คุณ Rajan Khurana, General Manager เลอบัว โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท และมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,คุณสุกัลยา สุวรรณชน จาก Club Med และ คุณเพรียวพันธ์ คชพลายุกต์ จาก เลอบัว โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของอาจารย์ผู้สอนการสนับสนุนวิทยากรด้านการฝึกอบรม การจัดโครงการสหกิจศึกษา และการดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม กล่าวว่า ม.ศรีปทุม มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ Club Med และ เลอบัว โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นสององค์กรชั้นนำของประเทศ และมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการโรงแรมและการบริการระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

การร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของอาจารย์ผู้สอนเรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนวิทยากรด้านการฝึกอบรม การจัดโครงการสหกิจศึกษา และการดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนและความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวงการการศึกษาและอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ Club Med และ เลอบัว โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ที่ให้ความไว้วางใจและโอกาสในการร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นและเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดที่ตั้งไว้ ผศ.ดร.วิรัช กล่าว

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #คณะศิลปศาสตร์ #MOU #ClubMed #เลอบัว โฮเทลแอนท์รีสอร์ท

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top