ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน ประเทศญี่ปุ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU กับ ศาสตราจารย์ฮิโรกิ โยชิดะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน และมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ SPU และ Assistant Professor DR. YASUMASA MORI ที่ปรึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และ อาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ (บางเขน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับ พิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับมหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน โครงการวิชาการร่วม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน การลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมากในอนาคต”

ศาสตราจารย์ฮิโรกิ โยชิดะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน”

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา การลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน จะช่วยให้นักศึกษาของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาโดยตรง

มหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลักอยู่ในเมืองโยโกฮาม่า และมีวิทยาเขตอื่นๆ อีกหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรที่หลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาที่หลากหลาย

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ #คณะศิลปศาสตร์ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #MOU #มหาวิทยาลัยคันโต กาคุอิน #JAPAN

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top