ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” มุ่งหวังช่วยเหลือสังคม


เก็บคูปองส่วนลด Lazada 11 Day Mega sale

ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” มุ่งหวังช่วยเหลือสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทีมวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.0017.00 น. สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้การทำ CPR. สำหรับปฎิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉิน ณ ห้อง Convention ชั้น อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมศรีปทุม #ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม #สนับสนุนทุนการศึกษา100%

🔥10

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com