ม.ศรีปทุม จัดพิธีพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 51

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ศรีปทุม จัดพิธีพิธีประสาทปริญญาบัตร

ม.ศรีปทุม จัดพิธีพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 51

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต ประธานพิธีฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2564 ความว่า  วันนี้ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานประสาทปริญญาแก่พวกคุณทั้งหลาย โอวาทที่ผมจะให้นั้น ขอแนะนำว่าพวกคุณจะต้องรู้จักการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณรวมทั้งการทำงานและครอบครัว.  โดยการจัดการนั้นให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ คือ วางแผน,  ทำงานตามแผน,  ตรวจวัดผลงานว่าเรียบร้อยไหม,  การแก้ไขปรับปรุงแผนใหม่ให้ดียิ่งขึ้น.  ขั้นตอนนี้วงการธุรกิจอุตสาหกรรมเขาเรียกว่า Plan,  Do,  Check, Act.  และการวางแผนไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง และ กำหนดวิธีการป้องกันปัดเป่าไม่ให้ความเสี่ยงนั้นกลายเป็นภัยอันตรายหรืออุปสรรคต่อการทำงาน.

สำหรับการทำงานในขั้นตอนที่สองคือ Do นั้นพวกคุณต้องรู้จักสื่อสารอย่างเหมาะสม. นั่นคือ 1. ต้องรู้ว่าจะสื่อสารกับใคร,   2. เรื่องที่จะสื่อสารนั้นเป็นความจริงหรือไม่   3. เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะสื่อสารหรือไม่.  4  จะใช้เครื่องมือและคำพูดอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผม.  5. เมื่อสื่อสารไปแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เกิดปัญหาขัดแย้งหรือไม่.

ทุกวันนี้ เรื่องสื่อสาร  กำลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะผู้สื่อสารไม่เข้าใจประเด็นข้างต้น.  โดยเฉพาะคือเข้าใจความหมายของคำคลาดเคลื่อน.  ผมขอยกตัวอย่าง เช่น การประสาทปริญญานั้น  ประสาทแปลว่าอะไร  ปริญญา แปลว่าอะไร.  ทั้งสองคำนี้ หลายคนก็คงจะไม่ทราบความหมายอย่างชัดเจน.  คำว่า ประสาท นั้นนอกจากแปลว่าเส้นใยที่เป็นทางเดินของสัญญาณไฟฟ้าในร่างกายของเราแล้วยังแปลว่า ยินดีให้.  ส่วนคำว่า ปริญญา  ก็ไม่ได้หมายถึงใบปรกาศรับรองว่าคุณเรียนจบ  แต่แปลว่าความรอบรู้.  ดังนั้น ประสาทปริญญา ก็คือ  ยินดีให้ใบรับรองว่าคุณมีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่คุณเรียนมานั่นเอง.  ถ้าเรารู้จักความหมายของคำแล้วเราก็จะสื่อสารได้ถูกต้องด้วย.  ผมจึงขอแนะนำให้คุณศึกษาความหมายของคำต่างๆ ทั้งไทยและอังกฤษด้วย. เช่น คุณจะแปลคำว่า การประสาทปริญญาเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร.  คำที่เหมาะสมไม่ใช่คำว่า give a degree  แต่จะเป็นคำใดลองไปศึกษาดู  แล้วคุณจะสนุกกับเรื่องคำต่างๆด้วย.

โดยที่วันนี้ก็ใกล้วันขึ้นปีใหม่แล้ว   ผมขอประสาทพรโดยอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ ท่านอธิการบดี,  ท่านอาจารย์บัณฑิต และผู้ที่ร่วมอยู่ในที่นี้ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากอุบัติภัย และสำหรับบัณฑิตทั้งหลาย  ก็ขอให้ได้ทำงานที่ดีสมความปรารถนา  และมีความก้าวหน้าในอาชีพตลอดไปเทอญ. ประธานกล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รวม วัน โดยในวันแรก เป็นพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่สอง เป็นพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการบินและคมนาคม และในวันสุดท้าย เป็นพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 รวมกว่าสามพันคน.

#SPU # #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #พิธีประสาทปริญญา

🔥10

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com