ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 5 ปีซ้อน

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 5 ปีซ้อน

 

สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2566 (เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน) จาก นางเพลินนภา ธณีรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าติดต่อกันแล้ว โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา “มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา” อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพพลานามัยดี” ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สถานศึกษาปลอดภัย

🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com

ใส่ความเห็น