มูลนิธิ EDF เชิญผู้ใหญ่มอบทุนการศึกษาโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

มูลนิธิ EDF เชิญผู้ใหญ่มอบทุนการศึกษาโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

มูลนิธิ EDF เชิญผู้ใหญ่มอบทุนการศึกษาโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เชิญร่วมมอบความสุข สร้างธารน้ำใจร่วมทำบุญด้วยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนในปีการศึกษา 2567 ที่ยังขาดผู้อุปการะอีก 3,850 คน

ผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบริจาคทุนการศึกษาทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มูลนิธิที่ www.edfthai.org หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 และธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังจากนั้นสามารถแจ้งการบริจาคเพื่อขอรับ ใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.)

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์ร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top