มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนจากทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้นักเรียน

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนจากทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้นักเรียน

จากความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นเยาวชนของชาติมีโอกาสด้านการศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เข้ามามีบทบาทพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยควบคู่กันไปด้วยกับการเรียนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) แก่นักเรียนระดับแกนนำโรงเรียนบ้านท่าทองดำ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย และโรงเรียนบ้านอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นำเสนอแนวคิดการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภูมิปัญญาจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมีศูนย์เรียนรู้การประกอบการ หรือ Entrepreneur station ในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพนักเรียนรุ่นต่อไปให้สามารถศึกษาและได้รับทักษะที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ระหว่างการอบรมได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนแบ่งกันทำงานกลุ่ม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าของโรงเรียน วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตลาด พร้อมยังได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิดและผลงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

หน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com