มูลนิธิ EDF ชวนมอบทุนการศึกษาแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้”

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มูลนิธิ EDF ชวนมอบทุนการศึกษาแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้”

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยที่ยากไร้ สอดคล้องกับพันธกิจตลอดการดำเนินงาน 36 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาในแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้” ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจน มีความประพฤติเรียบร้อยแต่เรียนดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากสถาบันการศึกษา มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และอาจจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันเพราะความไม่พร้อมจากสภาพความแร้นแค้นของครอบครัว โดยตั้งเป้ามอบทุนการศึกษา 500 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคในแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้” ได้ถึง 30 มิถุนายน 2567 ทางแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมเทใจดอทคอม https://taejai.com/th/d/edf_scholarship23_ch/ บริจาคด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation บริจาคออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1

แม้ว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากจากฐานะทางครอบครัว แต่สำหรับนักเรียนที่รอโอกาสความหวังจากการศึกษาสิ่งที่พวกเขาทำได้คือการตั้งใจเรียนเพื่อให้ตนเองสามารถก้าวข้ามความยากไร้ เพื่อให้มีโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อโตขึ้น โดยนักเรียนที่ยากจนมีความประพฤติเรียบร้อยแต่เรียนดี มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากสถาบันการศึกษา บางส่วนที่กำลังรอโอกาสทุนการศึกษา เช่น โนเกีย หรือเด็กชายเดชศักดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากจังหวัดมหาสารคาม ที่แม้ว่าครอบครัวจะยากจนแต่ไม่เคยยอมละทิ้งการเรียนแต่ประการใด และพยายามมุ่งมั่นอุตสาหะจนมีผลการเรียนสอบได้ที่ 1 ของชั้นเรียนทุกปี เล่าว่า “ทุกวันผมเดินไปโรงเรียนที่ถนนเป็นดินลูกรังและชีวิตจะยากลำบากมากในช่วงฤดูฝน เพราะเวลาเดินขี้โคลนจะติดรองเท้า และแม้ว่าผมจะต้องซักชุดนักเรียนทุกวันเพื่อใส่ไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น เพราะมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวแต่ผมก็ไม่คิดว่าคืออุปสรรคครับ สิ่งสำคัญคือผมอยากเรียนหนังสือเพราะอยากมีอนาคตที่ดีจึงอยากขอทุนการศึกษาครับ”

น้ำใส หรือเด็กหญิงกฤตา จากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมีความฝันว่าเมื่อโตขึ้นอยากประกอบอาชีพครู เล่าว่า “หลังจากที่พ่อแม่แยกทางกัน แม่และหนูได้ไปอาศัยอยู่กับตายาย แม่ของหนูประกอบอาชีพทำขนมขายและเป็นเสาหลักของครอบครัว ทุกวันหนูจะตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อช่วยแม่เตรียมทำขนม และจะแบ่งขนมบางส่วนไปขายให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนด้วยค่ะ”

โอม หรือเด็กชายทัศน์พล จากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่าว่า “ที่บ้านผมแม่รับจ้างเย็บผ้า ส่วนผมเป็นเด็กวัดครับ ทุกเช้าผมจะไปที่วัดเพื่อช่วยหลวงตาถือของขณะที่ท่านออกบิณฑบาตเพื่อแลกกับข้าวก้นบาตรและขนมเอากลับไปให้ยาย แม่ และน้อง ๆ ที่บ้านได้รับประทาน ส่วนในวันหยุดผมจะไปทำงานที่วัด เช่น ทำความสะอาดวัด ศาลา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่ผมไม่ทิ้งการเรียนครับ โดยผมมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอดครับ”

ก้อนทอง หรือเด็กหญิงฉัตรกมล จากจังหวัดนครพนม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่าว่า “พ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุได้ 5 ขวบ ปัจจุบันหนูอาศัยอยู่กับพ่อและย่าที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้นย่าจึงพยายามหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างทำขันหมากเบ็ง นอกเหนือช่วยทำงานบ้านหลังจากกลับจากโรงเรียน หนูก็ช่วยย่าเก็บดอกไม้ ใบตองเพื่อนำมาทำขันหมากเบ็ง และเป็นคนนำไปส่งให้กับคนที่สั่งทำค่ะ”

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์ร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถติดต่อแจ้งการบริจาคและขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai รวมทั้งติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation อินสตราแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ https://www.instagram.com/edfthailand อินสตราแกรมภาษาญี่ปุ่น https://www.instagram.com/edfthai.jp และเว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com