มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่าสู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่าสู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม

โค้ดส่วนลด-shopee

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ มอบทุนการศึกษาในโครงการ “แบ่งปัน สานฝันการศึกษา” ครั้งที่ 6 สร้างคุณค่าและโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบให้เป็นรายเดือนจนจบระดับมัธยมศึกษา เป็นจำนวน 10 ทุน และมอบเครื่องบริโภคให้กับครอบครัวของนักเรียนทั้งหมด 60 ครอบครัว รวมมูลค่า กว่า 300,000 บาท ณ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันก่อน

นอกจากนี้ เครือเฮอริเทจยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้นอกตำราเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพต่อไป

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top