มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ

เดินหน้าโครงการ S.M.A.R.T.S. Model school

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ,สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินหน้าการดำเนินงานพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S. Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ด้วยงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการด้านอาหาร
โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥33

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com