“มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท ประจำปี 2565

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท ประจำปี 2565

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท ประจำปี 2565

สนับสนุนการศึกษาและโครงการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วย ศาตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบทุนด้านเภสัชกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2565 จำนวน 60 ทุน รวมมูลค่า 2,420,100 บาท ผ่านระบบ Zoom Webinar ให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่างๆ โดยไม่มีข้อผูกมัด โดยมี รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ (คนที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย, ภญ.รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมเภสัชกร
อุตสาหการ (ประเทศไทย), ภก.คมสัน โสตางกูร (คนที่ 1 จากซ้าย) นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และ ภก.วิฑูรย์ ริ้วเหลือง (คนที่ 7 จากซ้าย) อนุกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร B.L.H. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

🔥10

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com