“มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” รับรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2566

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

“มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” รับรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2566

โค้ดส่วนลด-shopee

“มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” รับรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2566

โดยมีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี

Description: T:\PR-ข่าวประชาสัมพันธ์\2024\เตรียมส่งข่าว\เภลัชกรรมสมาคม\edited-IMG_6381 – Copy.jpg

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม (คนที่ 3 จากซ้าย) นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้รับรางวัล “รัตโนบล” 2566 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะจากเภสัชกรรมสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ภก. วิชา สุขุมาวาสี (คนที่ 5 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมฯ, ภก. นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม (คนที่ 6 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมฯ, ภก.รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา (คนที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (FAPA-CP) ณ อาคาร B.L.H. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top