มูลนิธิวีวี แชร์ และ เชฟแคร์ส โปรเจกต์

มูลนิธิวีวี แชร์ และ เชฟแคร์ส โปรเจกต์

โค้ดส่วนลด-shopee

มูลนิธิวีวี แชร์ และ เชฟแคร์ส โปรเจกต์

แบ่งปันอาหารจากฝีมือเชฟระดับแถวหน้า แก่เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์

มูลนิธิวีวี แชร์ โดย นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้ง ร่วมมือกับ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด นำอาหาร Chef Cares อาหารกล่องสำเร็จรูป เมนูเด็ดจากฝีมือเชฟระดับแถวหน้าของเมืองไทย จำนวน 840 กล่อง บริจาคแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเติมเต็มความอิ่มท้องและความสุข เมื่อเร็วๆ นี้

นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิวีวี แชร์ กล่าวว่า “มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้มาตั้งแต่ปี 2564 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ร่วมกับ เชฟแคร์สโปรเจ็กต์ ช่วยสนับสนุนอาหารกล่องสำเร็จรูปคุณภาพดีจากเชฟมืออาชีพ ทำให้เราสามารถขยายการช่วยเหลือไปยังผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มโอกาสในการรับประทานอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาหารอีกด้วย”

ในเป้าหมายต่อไปของมูลนิธิวีวี แชร์ จะใช้วีวีแชร์โมเดลในการนำอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ทั้งประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้นอกจากเป็นการช่วยให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันด้วย เพราะอาหารเหล่านี้จะถูกทิ้งเป็นขยะอาหาร เกิดเป็นมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ยังสามารถรับประทานได้

มูลนิธิวีวี แชร์ เป็นองค์กรที่เป็นตัวกลางให้กับหน่วยงานผู้บริจาคอาหาร และผู้รับบริจาคมาพบกัน ด้วยการนำอาหารส่วนเกินจากการจำหน่ายแต่ยังรับประทานได้ ของห้างซุปเปอร์สโตร์ บรรดาร้านค้าต่างๆ และโรงแรมไปแจกจ่ายแก่ผู้ต้องการอาหารเพื่อยังชีพ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้เปราะบาง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน มีการบริจาคอาหารไปแล้วรวมทั้งสิ้นเป็นน้ำหนักกว่า 154,000 กิโลกรัม เป็นจำนวน 37,656 กล่อง และสามารถสร้างอาหารได้ถึง 340,523 มื้อ ส่งมอบไปยัง 100 ศูนย์สงเคราะห์และชุมชนทั่วประเทศ อาทิ ชุมชนของทุกศาสนา ศูนย์สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงชุมชนประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิ วีวี แชร์ https://www.facebook.com/vvsharefoundation/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top