มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายจัดเสวนา “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย”

พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยในงานจะมีเสวนากลุ่ม 2 ชุดคือ “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมข้าวไทยและชาวนารุ่นใหม่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างคับคั่งได้แก่ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา คุณนฤมล ฉัตรวิไล คุณสุภชัย ปิติวุฒิ คุณวัลลภ มานะธัญญา คุณวันนิวัติ กิตติเรียงลาภ คุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง และคุณสุทธิ สานกิ่งทอง อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมายได้แก่

· นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

· แอปพลิเคชั่นไลน์บอทโรคข้าว จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

· แอปพลิเคชั่น ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย จากกรมการข้าว

· การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก จากกรมการข้าว

· คาร์บอนเครดิตในนาข้าว(ลดโลกร้อน) และเทคโนโลยีดาวเทียมโดรนจาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด

· เครื่องจักรกลและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการทำนา จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top