มหาวิทยาลัยคุณภาพ! SPU คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ สถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2566 จาก คอวท. – สป.อว.

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มหาวิทยาลัยคุณภาพ! SPU คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยคุณภาพ! SPU คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ สถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2566 จาก คอวท. – สป.อว.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) สถาบันการศึกษาเอกชน หนึ่งเดียว เข้ารับ 2 รางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” จากสำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประจำปี 2566 และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปี 2566 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ นอกจากนี้ยังถือเป็นการตอกย้ำคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ 2 รางวัลระดับประเทศ ดังกล่าว จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2564

เมื่อ (วันที่ 23 มี.ค. 2566) ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พร้อมกับ รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” ดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

และรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” มอบให้เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #คอวท. #53ปีศรีปทุม #สป.อว. #สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน #อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com