มข. ต้อนรับ นศ.จีน

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มข. ต้อนรับ นศ.จีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จาก Youjiang Medical University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน ในโอกาสเดินทางมาทำกิจกรรมทางวิชาการและศึกษาวัฒนธรรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2566 – วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2567 ซึ่งนอกจากเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยต่างๆ เช่น ภาษาไทยพื้นฐาน การทำอาหารไทย ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥7

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com