“พีไฟว์กรุ๊ป” ส่งต่อความสุขให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

“พีไฟว์กรุ๊ป” ส่งต่อความสุขให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

พีไฟว์กรุ๊ป และบริษัทในเครือโดย คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้กำลังใจกับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์ฯ  แต่เรามุ่งหวังที่จะเห็นเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ในวันข้างหน้า เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป จึงหวังว่าน้องๆ จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ได้มอบตุ๊กตาจำนวน 100 ตัว เพื่อเติมรอยยิ้มและสร้างความสุขให้น้องๆ กับกิจกรรม #ปันตุ๊กตาให้น้อง

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอุปการะเลี้ยงดูทั้งเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี  เนื่องจากสภาพสังคมและปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ถูกทอดทิ้ง ทางพีไฟว์กรุ๊ปจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันความสุข โดยบริจาคสิ่งของหรือของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆ ได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-583-8314

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥13

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com