พาไป! ส่องการเรียนรู้ DEK สาขาการออกแบบภายใน SoDA SPU กับ VICHITR Campus Tour

พาไป! ส่องการเรียนรู้ DEK สาขาการออกแบบภายใน SoDA SPU กับ VICHITR Campus Tour

พาไป! ส่องการเรียนรู้ DEK สาขาการออกแบบภายใน SoDA SPU กับ VICHITR Campus Tour

ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านให้การต้อนรับ VICHITR Campus Tour โดย VICHITR ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา สาขาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Textiles และการเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับงานตกแต่งทั้งภายใน ภายนอก รวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยช่วงที่ 2 การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด “Young Designer Contest 2023” ภายใต้หัวข้อ “ECOSCAPE: Community Space ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน (Wellness) และดีต่อโลก (Sustainability) และช่วงที่ 3 Workshop การทำ Mood & tone ของห้องนั่งเล่นตาม Character ของผู้ใช้งาน โดยแบ่งกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันทำในเวลา 15 นาที และนำเสนอหน้าชั้นเรียน งานนี้นักศึกษาได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ก่อนเตรียมตัวสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งแบบประกวดกันต่อไป ณ ห้องเรียน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU d space เมื่อเร็วๆนี้

#SoDA #SPU #คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #enjoyindjoy #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top