พาไปส่อง! การเรียนรู้แบบฉบับ DEK การบินและคมนาคม SPU ศูนย์ฝึกอบรมการบินที่ มทร. ธัญบุรี

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

พาไปส่อง! การเรียนรู้แบบฉบับ DEK การบินและคมนาคม SPU ศูนย์ฝึกอบรมการบินที่ มทร. ธัญบุรี

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการศึกษาดูงานด้านการบิน โดย อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เดินทางเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกอบรมการบิน ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ EEC ในการร่วมมือกันสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบิน และจะเป็นโอกาสของนักศึกษาในการเข้าถึงแหล่งงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

#วิทยาลัยการบินและคมนาคม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity #54ปีศรีปทุม #Dek67 #Dek68

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com