พัฒนาศักยภาพ! คณะไอที ม.ศรีปทุม จัดอบรม TECH IDOL หลักสูตร Generative AI Tools for Office Management มุ่งความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

พัฒนาศักยภาพ! คณะไอที ม.ศรีปทุม จัดอบรม TECH IDOL หลักสูตร Generative AI Tools for Office Management มุ่งความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทางด้านไอที โครงการ Tech-Idol Project by School of Information Technology ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเริ่ม Kick off หลักสูตรแรกของโครงการฯ ด้วยหลักสูตร Generative AI Tools for Office Management โดยมี ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ที่มีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง จากนั้นเป็นการอบรมจากวิทยากร อาจารย์ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้เรียนรู้เครื่องมือที่หลากลาย เช่น Text to text: ChatGPT, Bing, Bard,Text to image: Stable Diffusion, Image creator,Text to music: Waveformer และText to video: Zeroscope, Canva ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 10 ห้อง 5-1006 และ ชั้น 9 ห้อง 5-0904 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการอบรม TECH IDOL ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้น โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Generative AI Tools for Office Management จัดขี้นในวันที่ 19 มกราคม 2567

หลักสูตร IoT for Everyone จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร Blockchain Technology: How does it work & Business Applications จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2567

หลักสูตร Data Analytics and Visualization Tools : Series 1 จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หลักสูตร Applies Data Analytics and Visualization Tools for Office Works : Series 2 จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

และหลักสูตร Project Management with Freeware Tools จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

#ITSPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #IT #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com