พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

โค้ดส่วนลด-shopee

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เปิดโครงการ “สุภาพบุรุษงานช่าง” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้าน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยแบบครบวงจร ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านงานสารพัดช่าง ภายใต้โครงการ “สุภาพบุรุษงานช่าง” มุ่งพัฒนาหลักสูตรด้านงานช่างเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิค เริ่มต้นด้วยหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านการดูแลเครื่องปรับอากาศ ฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง เพื่อให้พนักงานช่างเทคนิคสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงในการดูแลลูกค้าภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (แถวที่ 3 คนที่ 6 จากทางขวา) เปิดเผยว่า “พลัสฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงในครั้งนี้ เป็นการยกระดับทักษะความรู้ให้กับพนักงานช่างเทคนิค เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง โดยเฉพาะหลักสูตรแรกเน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในทุกครัวเรือน พนักงานจะได้รับความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถให้บริการดูแลเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พลัสฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับพนักงานอยู่เสมอ มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดในการทำงานในสายงานอื่นๆ ภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น และสร้างอาชีพเสริมให้กับพนักงานอีกด้วย ดังนั้น การร่วมมือกันกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จึงเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้มากขึ้น อย่างมืออาชีพ เพื่อทำงานด้านดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการของลูกบ้าน PLUS Eduplex สถาบันการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงผลักดันให้มีการกำหนดหลักสูตร การเรียนการสอนตามเกณฑ์สำหรับฝึกอบรมพนักงานของพลัสฯ ให้มีการอัพเดตตามความต้องการของลูกบ้านอยู่เสมอ”
นายสันติ ศรีสงคราม Senior Director – Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (แถวที่ 3 คนที่ 5 จากทางขวา) กล่าวเสริมว่า “หลักสูตร สุภาพบุรุษงานช่าง มุ่งเน้นให้พนักงานช่างเทคนิคมีทักษะความรู้ด้านงานช่างที่หลากหลาย สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการบริการลูกค้าที่ประทับใจ มารยาท การสื่อสาร และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โครงการสุภาพบุรุษงานช่าง จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านงานสารพัดช่างอีกหลายประเภท เช่น ไฟฟ้า ประปา งานซ่อมแซมทั่วไป ฯลฯ เพื่อเสริมแกร่งให้พนักงานช่างเทคนิคสามารถมีความรู้และพร้อมดูแลคุณลูกบ้านแบบครบทุกมิติของการอยู่อาศัย”
นางสุนทรี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (แถวที่ 3 คนที่ 7 จากทางขวา) กล่าวว่า “วิทยาลัยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางวิทยาลัยจะได้ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานอื่นมากขึ้น รวมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในสาขาต่าง ๆ จะได้มีโอกาสฝึกงานเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และพัฒนาทักษะความรู้ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
“โครงการ “สุภาพบุรุษงานช่าง มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของพนักงานพลัสฯ ให้เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย พร้อมมอบบริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความประทับใจ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ” นางสาวนฤมล กล่าว

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top