พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
เปิดเส้นทางสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เปิดโอกาสเส้นทางสร้างความมั่นคงด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการดูแลอาคาร โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการศึกษาจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่คือ “หลักสูตรเทคนิคการจัดการอาคาร” ร่วมกับคณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพลัสฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อความรู้และมอบประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างอนาคตในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น“โครงการ “PLUS ให้น้อง” ตั้งแต่การออกแบบ Experience Journey ปรับสภาพแวดล้อม ห้องเรียน และอุปกรณ์การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน พร้อมผลิตบุคลากรคุณภาพ รองรับตลาดอสังหาฯให้ทันกับความต้องการในปัจจุบัน
นายสันติ ศรีสงคราม Director – Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำทีมพนักงานพลัสฯ ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากการใช้พื้นที่ห้องเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนสำหรับอาชีพ กิจกรรมครั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ทาสีผนัง ตกแต่งห้อง และมอบสื่อการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสีคุณภาพจากบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้จากฝ่ายจัดซื้อบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย โดยมีดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบห้องเรียน และอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็ว ๆนี้

🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com