ผู้ประกอบการขานรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ผู้ประกอบการขานรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX

ปลดล็อกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวให้ก้าวข้ามผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และถือเป็นตัวเร่งสำคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ได้จัดทำโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยร่วมลงทุนกับบริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

พร้อมกันนี้ ดีป้า ได้จัดกิจกรรม CEO Networking สำหรับ Travel Agency ไทยและต่างประเทศ และ DIGITAL INFINITY Networking Night เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้วยดิจิทัล รวมทั้งแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างดียิ่ง

นายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหาร Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนพระราม 2 รวมทั้งจุดพักรถ Porto Go ที่รองรับไลฟ์สไตล์นักเดินทางและท่องเที่ยว บนถนนสายบางปะอิน-อยุธยา และเส้นทางลงใต้ ทำเลท่าจีน สมุทรสาคร แชร์มุมมองภาพรวมการท่องเที่ยวไทยให้ฟังว่า หลังโควิด-19 มีความคึกคักของนักท่องเที่ยวทั้งจากเอเชียและยุโรป เนื่องจากประเทศไทยเป็น Top of mind ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เห็นได้จากร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นที่ Porto Go มีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 80%

“ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงเทคโนโลยี และ Utilize ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการนำข้อมูลของผู้บริโภค หรือ Customer Data ไปต่อยอดให้เกิดการปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งการสร้าง Networking ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวจะช่วยเรื่องการวางแผน การเดินทาง โดยหากนักท่องเที่ยวใช้ ThailandCONNEX เลือกหรือเปรียบเทียบที่กิน ที่พัก แนะนำจุดช้อป ชิม ชิล ในพื้นที่นั้น ๆ ก็จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และใน Step ต่อไปคือ การจับมือกับของผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นทุกฝ่าย รวมถึงการทำแคมเปญร่วมกันเพื่อที่จะ Win Win ในการทำธุรกิจไปด้วยกัน”

ทางด้าน นายกิตติธัช ไทยอารี Country manager, บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (Avis Rent A Car Thailand) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้เช่าทั้งรถขับเอง หรือพร้อมคนขับ รวมถึงการให้บริการแบบ Customize สำหรับผู้ใช้บริการที่แตกต่างในแต่ละประเภท ภายใต้แบรนด์ AVIS ซึ่งเปิดให้บริการทุกจังหวัดของประเทศไทยจากเครือข่ายที่มีอยู่กว่า 180 ประเทศทั่วโลก มองว่า ThailandCONNEX เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยกระจายการท่องเที่ยวและรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองมากขึ้น และสามารถตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายได้ ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวมากมาย เพียงแต่เราต้องปรับตัวให้ทันเพื่อไม่ให้เสียโอกาส โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

“ThailandCONNEX จะสร้างให้เกิดเครือข่ายที่แข็งแรงสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างเช่น AVIS เป็นกูรูด้านรถเช่าที่มีเครือข่ายกว่า 180 ประเทศทั่วโลก เราก็สามารถต่อก๊อกกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างและขยายโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน รวมถึงจับมือกันสร้าง Package ที่น่าสนใจและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนและ Mix and Match ความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน”

มาที่ นางสาวภูวดี คุนผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วัน เฟอร์รี่ จำกัด ประกอบธุรกิจ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา “เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์” ให้บริการครบวงจรทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงบนเรือดินเนอร์หรูล่องชมบรรยากาศความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน เปิดให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกมากว่า 20 ปี ให้ความเห็นว่า แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ Pain Point ของธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ทำให้เราไม่เสียโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งการรวมตัวกันของทุก ๆ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวไทยจะสร้างความแข็งแรงและเอื้ออำนวยระหว่างกันของธุรกิจท่องเที่ยวไทย สร้างโอกาสให้ธุรกิจเล็ก กลาง และใหญ่ ได้เจอกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง และในระยะยาวจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผู้ให้บริการด้านการค้นหาและจองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ หรือ OTAs จากต่างประเทศ พร้อมทั้งอยากเห็นการทำงานและการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องของ ThailandCONNEX รวมถึงการรวมตัวและร่วมมือกันของทุก ๆ ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว

“สิ่งที่ดิฉันคาดหวังและอยากจะเห็นมานานแล้วแทนการที่เราจะมานั่งแข่งขันและตัดราคากันเองทำให้คุณภาพและบริการลดน้อยลงส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ ก็คือ การรวมตัวของธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสและเครือข่ายใหม่ ๆ ซึ่ง ThailandCONNEX ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ และงาน CEO Networking ทำให้เราได้เห็นการรวมตัวและแลกเปลี่ยนไอเดียของทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า รถเช่า เรือ ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ทำให้เราได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมี ThailandCONNEX เป็นตัวกลาง และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เป็นการสร้างความได้เปรียบ OTAs จากต่างประเทศ ด้วยการใช้แฟลตฟอร์มของคนไทยด้วยกันเอง”

พร้อมกันนี้ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ThailandCONNEX จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือดิจิทัลที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ที่ปักหมุดหมายว่า ปี 2566 การท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวกลับมาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยให้ข้อมูลถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยว่า ในช่วงไตรมาสแรกปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วประมาณ 6.4 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“สทท. ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2566 ไว้ที่ 30 ล้านคน และมั่นใจว่าทำได้แน่นอน เพราะคนอั้นการเดินทางมา 3 ปีแล้ว เราจึงไม่กังวลเรื่อง Demand Side แต่ความท้าทายคือ การเร่งฟื้นฟู Supply Side เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังบอบช้ำ ขาดสภาพคล่อง ขาดความรู้ ขาดเทคนิคการตลาดสมัยใหม่ และขาดแคลนบุคลากร ด้วยยุทธศาสตร์ ‘4 เติม’ ได้แก่ เติมทุน เติมลูกค้า เติมความรู้ และเติมนวัตกรรม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์มพันธุ์ไทยอย่าง ThailandCONNEX จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการเติมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ดีที่สุด”

ทั้งเสียงสะท้อนจากซีอีโอและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างขานรับ ThailandCONNEX แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ถือเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การผนึกกำลังและสร้างเครือข่ายที่เป็นปึกแผ่น ในฐานะตัวกลางเชื่อมต่อผู้ให้บริการท่องเที่ยวทั่วไทยกับตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก เพิ่มโอกาสทางการตลาด ยกระดับสู่การบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล ร่วมพลิกฟื้นและปลดล็อกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตแบบไร้ขีดจำกัด

สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥6

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com