ผู้บริหาร SPU ทำหน้าที่ Co-Chair ACAPHEI members meeting พร้อมรับธงส่งต่อการเป็นเจ้าภาพ 2024 ที่ ม.ศรีปทุม ประเทศไทย

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ผู้บริหาร SPU ทำหน้าที่ Co-Chair ACAPHEI members meeting พร้อมรับธงส่งต่อการเป็นเจ้าภาพ 2024 ที่ ม.ศรีปทุม ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติอีกครั้ง ในการทำหน้าที่ประธานร่วม (Co-Chair) ของการประชุมสมาชิก ASEAN-China Alliance of Private Higher Education Institutes 2023 ณ มหาวิทยาลัยซานย่า ฮันหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการใช้ Platform การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีการพัฒนาโดย University of Sanya ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษา และก่อนจบการประชุมได้มีการพิจารณาประเทศที่จะเป็น Host สำหรับการประชุมในปี 2567 ที่ประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีหน้า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิก ACAPHEI นี้ และขอขอบคุณ SEAMEO RIHED , University of Sanya และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดการประชุมนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ประชุมนานาชาติ #จีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥11

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com