ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา เป็นตัวแทนนำเยาวชนเยี่ยมชมรัฐสภา

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา เป็นตัวแทนนำเยาวชนเยี่ยมชมรัฐสภา

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา เป็นวิทยากรพิเศษนำนักเรียนและ นักศึกษาเยี่ยมชมรัฐสภา ประกอบไปด้วยโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนยางวิทยาคาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนพัฒนานิคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 120 คน เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาระและหน้าที่หลักในการทำงานที่รัฐสภา และการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงกิจกรรม อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com