ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ” ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ

“ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ” ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ประสบผลสำเร็จในการร่วมวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ : ProHerb” อยู่ในรูปของผงชาฟรีซดรายสำหรับชงน้ำเย็นดื่ม มีองค์ประกอบสำคัญ คือ สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่ จุลินทรีย์โพรไบโอติก และสารสกัดสมุนไพร (herbal extract) มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseased, NCDs) โดยเฉพาะควบคุมภาวะเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากภาวะไขมันในเลือด ซึ่งทั้งสองโรคมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน
จากจุดเด่นและประสิทธิภาพของ “ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ : ProHerb” ดังกล่าว ส่งผลให้งานวิจัยพัฒนานี้ ได้รางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food ในเวทีการประกวดโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3 จัดโดย อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food Ingredients หรือ Fi Asia ร่วมกับ วว. และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Tastebud lab เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษา ในการใช้นวัตกรรมส่วนผสมอาหารมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ ในการนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณการประกวดโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ไบเทค บางนา
วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล : tistr@tistr.or.th line@TISTR IG : tistr_ig

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥10

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com