Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 235

Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 268

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 239

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 241

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 246
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน - PRFreeOnline ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Hon. Mr. Yang Zhenwu ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและสภาประชาชนแห่งชาติจีน โดยมีนายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จีน
นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย ที่ปรึกษาคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา นายมีชัย ออสุวรรณ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายอาพล นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับด้วยความความยินดี และฝากแสดงความยินดีไปยังนายจ้าว เล่อจี้ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนคนใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย – จีน เปรียบเสมือนพี่น้องกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถตรัสและเขียนภาษาจีนได้ และเสด็จฯ เยือนจีนแล้ว 50 ครั้ง ผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อครั้งที่ตนเดินทางไปเยือนจีนเมื่อปี 2541 ทางการจีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำจีน และในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงได้ยกเว้นการตรวจ ลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน พร้อมกล่าวเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อโอกาสเอื้ออำนวย

Hon. Mr. Yang Zhenwu ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ไทยเป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนบ้านที่ดี และหุ้นส่วนที่ดีของจีน เมื่อครั้งที่เป็นเลขาธิการสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้พยายามสนับสนุนให้นายลี่ จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13 เดินทางมาเยือนไทย แต่ประสบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางมาเยือนไทยได้ อย่างไรก็ตาม นายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้ฝากความระลึกถึงมา ณ โอกาสนี้

ในเดือนตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum) ครั้งที่ 3 ด้วย ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือนไทยของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามโครงการสายแถบและเส้นทาง (BRI) ความร่วมมืออาเซียน – จีน ความร่วมมือล้านช้างแม่โขง และยกระดับความสัมพันธ์ไทย – จีน เพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งครูชาวจีนมาสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เครดิตข่าว : โดยกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เครดิตภาพ : โดยกลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top