บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ว.การบินและคมนาคม SPU ลุยฝึกปฎิบัติภาคสนาม เรียนรู้การบินอากาศยานไร้คนขับ

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ว.การบินและคมนาคม SPU ลุยฝึกปฎิบัติภาคสนาม เรียนรู้การบินอากาศยานไร้คนขับ

โค้ดส่วนลด-shopee

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ว.การบินและคมนาคม SPU ลุยฝึกปฎิบัติภาคสนาม เรียนรู้การบินอากาศยานไร้คนขับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการ ประยุกต์ใช้โดรนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นำเหล่านักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “เข้าศึกษาดูงานด้านระบบอาการศยานไร้คนขับ” โดยเข้ารับฟังการบรรยายระบบอากาศยานไร้คนขับและการประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกการบินอากาศยานไร้คนขับผ่านระบบฝึกบินจำลอง Flight Simulator และชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ รับฟังการบรรยายและสังเกตการณ์การฝึกภาคอากาศของหลักสูตรครูการบินระบบอากาศยานไร้คนขับในระยะ สายตายแบบ Multi Rotor ณ สนามบินฝึกปฎิบัติภาคอากาศยาน สนามบินโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ PHOTHARAM AIRPORT ถือเป็นสนามบินสำหรับการฝึกบินของเอกชน และมีครื่องบินขนาดเล็กขึ้นลงประจำมีความยาวของทางวิ่งอยู่ที่ 4,921 ฟุต หรือ 1,500 เมตร และมีความกว้างของทางวิ่งอยู่ที่ 98 ฟุต หรือ 30 เมตร

#วิทยาลัยการบินและคมนาคม #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #DEKLSCSPU #DEKCATSPU

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top