บมจ.ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

บมจ.ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ

มอบทุนมูลนิธิสุรช ล่ำซำ (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ มูลนิธิดวงประทีป โดยมีเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป (ที่3จากขวา) เป็นผู้รับมอบทุนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ในชุมชนคลองเตย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 83 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์ เมื่อเร็วๆ นี้.

🔥41

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com