นิติศาสตร์ SPU ปริญญาตรี-โท-เอก รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน มูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

นิติศาสตร์ SPU ปริญญาตรี-โท-เอก รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน มูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ SPU ณ มูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยการริเริ่มของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นำโดย ผศ.ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม ด้วยการเก็บขยะ คัดแยกขยะทั่วไป รีไซเคิล ขยะอันตราย กวาดลาน กิจกรรมที่ลงมือทำเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และน่าอยู่ ซึ่งได้ทำกิจกรรม CSR ดังกล่าวร่วมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วย

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #Dek66 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์ #SPULaw #นิติศาสตร์ #นิติ #กฎหมาย #ศรีปทุม #จิตอาสา #CSR

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥7

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com