นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เฉิดฉายบนเวทีระดับโลก กวาดรางวัลจากเวที COBIS Student Achievement Awards

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เฉิดฉายบนเวทีระดับโลก กวาดรางวัลจากเวที COBIS Student Achievement Awards

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เฉิดฉายบนเวทีระดับโลก กวาดรางวัลจากเวที COBIS Student Achievement Awards

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เฉิดฉายบนเวทีระดับโลก กวาดรางวัลจากเวที COBIS Student Achievement Awards

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียนที่ได้รับรางวัล COBIS Student Achievement Awards อันทรงเกียรติ โดย COBIS เป็นองค์กรที่รวบรวมโรงเรียนกว่า 240 แห่งทั่วโลกและคัดเลือกนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลประจำปีนี้

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียน 3 ท่านที่ได้รางวัลประจำปีนี้ เพราะมีคุณลักษณะตรงกับจุดมุ่งหมายของโรงเรียนฯ ที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา มีความใฝ่รู้และมีความมั่นใจ

T.A. ได้รับรางวัลจากผลการเรียนที่โดดเด่น ตลอดระยะเวลาที่ T.A. เรียนที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ T.A. ยังได้สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรีในสังคมผ่าน Podcast และจุดประกายให้เกิดการริเริ่มเรื่องนี้ในโรงเรียนฯ

นักเรียนอีกคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ มุก ที่ทุ่มเทในการพัฒนาชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกหลงลืมในสังคม แม้มุกจะอายุยังน้อยแต่ก็มีส่วนสำคัญและเขียนบทความจนได้รับตีพิมพ์เกี่ยวกับบันทึกการมีส่วนร่วมของเธอในการช่วยเหลือบุคคลออทิสติก ที่ไม่เพียงเผยแพร่ในประเทศไทยแต่สื่อสารผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สื่อสารไปทั่วโลก

Kaptan เป็นนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาซึ่งเป็นคุณลักษณะของนักเรียนไบรท์ตัน โดยอาสาสละเวลาและความพยายามสนับสนุนผู้คนโดยใช้ทัศนคติเชิงบวกเสมอ อุทิศทำงานในฐานะสมาชิกคนสำคัญของสภานักเรียนประจำโรงเรียนฯ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง

นอกเหนือจากนักเรียนข้างต้นที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล COBIS ยังมีนักเรียนอีกกลุ่มที่ได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลก ความสำเร็จของนักเรียนล้วนถูกหล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนจากไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ควบคู่ไปกับการได้รับการแนะแนวศึกษาต่อจากครูผู้เชี่ยวชาญของเราเช่นกัน

โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพต่อยอดให้นักเรียนทุกคน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top