ต๊าชไม่ไหว! ‘รักษ์ ชลธิศ’ รุ่นพี่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ว.โลจิสติกส์ SPU จบปุ๊บ ได้งานทำปั๊ป

ต๊าชไม่ไหว! ‘รักษ์ ชลธิศ’ รุ่นพี่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ว.โลจิสติกส์ SPU จบปุ๊บ ได้งานทำปั๊ป

 

ว.โลจิสติกส์ SPU จบปุ๊บ ได้งานทำปั๊ป

ปรบมือรัวๆ ขอแสดงความยินดีกับ นายชลธิศ แก้วแดง พี่บัณฑิตคนเก่งจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลผลิตจากหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 ที่ปัจจุบันได้รับคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานในบริษัท Profreight International Co., Ltd. 1 ในบริษัทชั้นนำ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ในตำแหน่ง Cross Border & E-Commerce Coodinator ทันทีหลังจบการศึกษา

‘รักษ์’ ชลธิศ แก้วแดง เล่าว่า “วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้ผมได้เรียนควบคู่ไปกับการฝึกงาน โดยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 2 เทอม 1 จะได้เป็นเรียนรู้ด้านทฤษฎี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฝึกงานได้ โดยตัวหลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนต้องฝึกงานทั้งสิ้น 18 เดือน  ซึ่งช่วงนั้นทางวิทยาลัยโลจิสติกส์ กำลังเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Worldskills Shanghai ทำให้ผมตัดสินใจ เข้าฝึกงานที่บริษัท Profreight International Co.Ltd. เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสู่การแข่งขันดังกล่าว ผมได้เรียนรู้งานเกือบทุกแผนกในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Export Operation & Document ,Import Operation & Document , Air freight  (Export &Import) , Export Marketing , Import Marketing , Sales coordinator ได้สัมผัสกระบวนการของการนำเข้าส่งออกทุกชนิดในทุกช่องทาง ทั้ง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ส่งผลให้ผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขัน Worldskills Shanghai ระดับประเทศ พร้อมกับได้รับโอกาสเป็นในพนักงานประจำของบริษัท Profreight International Co., Ltd. เลย หลังจากเรียนจบ ต้องขอบคุณหลักสูตรดีๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่หยิบยื่นโอกาสให้ผมได้ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ก้าวแรก หลังจากสำเร็จการศึกษาครับ”

สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี(Undergraduate degree) ระดับปริญญาโท (Graduate degree) และระดับปริญญาเอก (Postgraduate degree) ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ยึดแนวทางการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด

#LSC #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #Dek65 #TCAS65 #GATPAT65 #ONET65 #Portfolio #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top