“ตู้แพรนด้า ปันสุข”  หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

ตู้แพรนด้า ปันสุข  หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน

“ตู้แพรนด้า ปันสุข”  หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “ตู้แพรนด้า ปันสุข”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวแพรนด้าฯ ได้ร่วมมือร่วมใจแบ่งปัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่าน “ตู้แพรนด้า ปันสุข”  โดยหากใครมีมากพอก็นำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาวางไว้ในตู้  หากใครไม่มีก็สามารถมารับสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพให้กับชาวแพรนด้าฯ ได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท  กล่าวเปิดกิจกรรม   รวมทั้งกรรมการบริหารและผู้บริหาร ยังได้ร่วมกันนำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม “ตู้แพรนด้า    ปันสุข”  จัดขึ้นบริเวณโดยรอบสนามหญ้าหน้าศาลพระพรหม

🔥52

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com