ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC
เล็งผนึก สดช., เอ็นที
ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ

รมว.กระทรวงดีอีเอส เปิดวิสัยทัศน์หลังผลักดัน GDCC
เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง
เตรียมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคลาวด์กลางต่อเนื่อง เล็งดัน สดช.และ เอ็นที
ร่วมมือผู้ให้บริการเอกชนพัฒนา Cloud First เต็มรูปแบบ รองรับนวัตกรรม AI
ความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ
มุ่งเป้ายกระดับโครงสร้างคลาวด์กลางรองรับรัฐบาลดิจิทัล

วันนี้ (14 ธันวาคม 2566) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
เป็นประธานเปิดงานสัมมนา GOV Cloud 2023 : Government Innovation with
Cloud
นำเสนอความสำเร็จของโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC
และทิศทางความพร้อมก้าวสู่ Cloud First
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องออดิทอเรียม
อาคารสำนักงานใหญ่ เอ็นที

นายประเสริฐ กล่าวว่า
กระทรวงดีอีเอสให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีหลากหลายที่ปฏิวัติทุกมิติของสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น
ด้วยการเดินหน้าวางรากฐานรัฐบาลดิจิทัลที่มั่นคงและต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอสฯ
ได้ผลักดันการใช้งานระบบคลาวด์กลางเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานหลักของภาครัฐ
ผ่านโครงการระบบคลาวด์กลาง GDCC
ซึ่งปัจจุบันรองรับหน่วยงานใช้บริการมากกว่า 800 หน่วยงาน
และมีระบบงานหลัก ๆ ของรัฐที่โอนย้ายมายังระบบคลาวด์กลางแล้วกว่า 3,000
ระบบงาน

นอกจากคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC กระทรวงดีอีเอสยังมีนโยบาย Cloud First
Policy ยกระดับความสามารถของบริการคลาวด์กลางภาครัฐก้าวไปอีกขั้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้งานด้านข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ด้วยแนวคิดการพัฒนา Cloud First ที่ผสมผสาน private cloud และ public
cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐที่มีปริมาณจำนวนมาก
มีบริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
รองรับภาครัฐที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการต่าง ๆ
ให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และส่งเสริมการใช้ AI
อย่างปลอดภัย ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการของภาครัฐและเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น
ทั้งนี้ Cloud First
สามารถยกระดับความสามารถของคลาวด์กลางภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยเชื่อมโยงสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐและ
ผู้ให้บริการคลาวด์ภาคเอกชน
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญรองรับการขยายศักยภาพของประเทศในอนาคต

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปถึงความเชื่อมั่นว่า สดช. และ NT
ในฐานะหน่วยงานรัฐผู้ดำเนินงานให้บริการโครงการคลาวด์กลาง GDCC
มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพที่จะเป็นแกนกลางให้กับโครงการ Cloud First ของภาครัฐ
ในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีมูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึง
การพัฒนา GDCC อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน GDCC
ยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐที่ให้บริการครบถ้วน
สามารถส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ
ครอบคลุมทั้งในด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) บริการแพลตฟอร์ม
(PaaS) และ บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) โดยเฉพาะล่าสุดการเปิดบริการ Market
place แหล่งรวมบริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน
และแฟลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาบริการและแก้ปัญหาต่าง ๆ
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแล้วกว่า 3,000 คน

ที่ผ่านมาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC
ได้ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
สร้างความสำเร็จให้กับโครงการภาครัฐภาคเกษตร การขนส่ง การท่องเที่ยว
การศึกษา อาหารและยา สาธารณสุข และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ในอนาคต
สดช. ยังมีแนวทางและเป้าหมายพัฒนาบริการคลาวด์กลาง GDCC
ที่มากกว่าการเป็นเพียงแค่พื้นที่ในการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล
แต่มุ่งพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC
เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล
โดยเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ภาคประชาชน
รวมถึงต่อยอดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Cloud First
เพื่อให้เป็นคลาวด์กลางภาครัฐที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT
ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคมดิจิทัลภาครัฐ
มีความพร้อมในการรองรับการขับเคลื่อนยกระดับโครงสร้างระบบคลาวด์กลางภาครัฐตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส
และ สดช. โดยมุ่งนำจุดแข็งคือการบูรณาการศักยภาพโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วโลก
และดาต้าเซ็นเตอร์ 13 แห่งทั่วประเทศ
บวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านคลาวด์ในบริการคลาวด์กลางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากประสบการณ์ให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี
รวมถึงการดำเนินงานระบบคลาวด์กลางให้กับโครงการ GDCC ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานภาครัฐได้ครบถ้วน
ตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐในระยะยาวและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในมิติต่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥8

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com