ซูโมต้า อบรมบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ซูโมต้า อบรมบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ซูโมต้า อบรมบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การตรวจเช็คและการขับรถสามล้ออย่างถูกวิธีและปลอดภัยรุ่นที่ 1/66” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถ การประกอบรถ การตรวจเช็ครถ และดูแลรักษา ทั้งรถสามล้อเบนซินและรถไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ให้แก่ COKE RIDER ผู้ขับขี่รถสามล้อ และผู้บริหาร Logistic ของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ณ ห้องประชุมกระจายสินค้า อาคารศูนย์กระจายสินค้า สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top