ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

ตอกย้ำมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” มุ่งมั่นในการรักษาสมดุลระบบนิเวศไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นธุรกิจค้าส่งรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในหลายมิติ ทั้งการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ สำหรับขยะอาหารส่วนเกิน

ซึ่งล่าสุดดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร นำทีมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566 ในระดับยอดเยี่ยม Platinum สำหรับสาขาบางพลี และระดับ Gold สาขานครอินทร์ จากนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE 2023” จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยแม็คโคร สาขาบางพลี และสาขานครอินทร์ ผ่านการประเมินมาตรฐาน เป็นสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ลดปริมาณขยะรวมทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Heater) ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top