ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

โค้ดส่วนลด-shopee

ซีพี แอ็กซ์ตร้า รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ระดับยอดเยี่ยม Platinum และระดับ Gold

ตอกย้ำมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” มุ่งมั่นในการรักษาสมดุลระบบนิเวศไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นธุรกิจค้าส่งรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในหลายมิติ ทั้งการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ สำหรับขยะอาหารส่วนเกิน

ซึ่งล่าสุดดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร นำทีมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566 ในระดับยอดเยี่ยม Platinum สำหรับสาขาบางพลี และระดับ Gold สาขานครอินทร์ จากนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE 2023” จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยแม็คโคร สาขาบางพลี และสาขานครอินทร์ ผ่านการประเมินมาตรฐาน เป็นสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ลดปริมาณขยะรวมทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Heater) ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top