ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางโครงการพัฒนาศักยภาพ

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางโครงการพัฒนาศักยภาพ

โค้ดส่วนลด-shopee

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตยั่งยืน

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชห่วย รวมถึงกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ประกอบด้วยร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด พร้อมวางแผนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอี ทั้งในแม็คโคร-โลตัส เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

แม็คโครดำเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มโชห่วยและธุรกิจโฮเรก้าให้เติบโตอย่างมีศักยภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่สมาชิกร้านโชห่วยที่ปัจจุบันมีกว่า 500,000 รายทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้านมิตรแท้โชห่วยให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้ตั้งเป้าขยายร้านมิตรแท้โชห่วยเพิ่มเป็น 3,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วน “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” ในฐานะคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร มีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า 690,000 ราย เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารให้สามารถต่อยอดธุรกิจ นำเทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยความร่วมมือระหว่างซีพี แอ็กซ์ตร้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปีนี้ประกอบด้วยหลายโครงการ อาทิ

· งานใหญ่ประจำปี “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 14” และงานโชห่วย ระดับภูมิภาค จัดโดยแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

· การยกระดับผู้ประกอบการร้านโชห่วยสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมิตรแท้โชห่วยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

· หลักสูตร “Smart Restaurant Plus” รุ่น 5-7 เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และยกระดับธุรกิจร้านอาหาร ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม จัดโดยแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี

· เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของแม็คโคร-โลตัสทั่วประเทศในระยะยาว

พร้อมจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ต่อยอดธุรกิจตลอดทั้งปี ทั้งนี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะ ร่วมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมประชุม

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโครผ่านช่องทาง

-เว็บไซต์ https://www.cpaxtra.com/th/home

-เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/cpaxtrathailand

-ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@makrothailand

-ลิงค์อิน https://www.linkedin.com/company/cp-axtra-public-company-limited/

#ซีพีแอ็กซ์ตร้า #แม็คโคร #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #มิตรแท้โชห่วย #แม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี #เอสเอ็มอี #CPAXTRA #makro #makrothailand

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top