จัดแสดง @ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต สิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2567

จัดแสดง @ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต สิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2567

โค้ดส่วนลด-shopee

จัดแสดง @ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต สิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2567

ภาพลักษณ์ที่เห็นได้ในเชิงเควียร์ (ความประหลาด) ในสิงคโปร์ ภายหลังจากการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 377A (ห้ามผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน) ควรจะเริ่มมีความลับน้อยลงในทางทฤษฎี อย่างน้อยที่สุด ภาษาทัศนียภาพของการแสดงออกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานยังคงตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ของการซ่อนเร้น ซึ่งเคยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอด ในยุคของการได้รับอิสรภาพใหม่ ๆ สัญญาณ และสัญลักษณ์ที่ชุมชนเควียร์เคยรู้จักก็ยังคงอยู่ต่อไป โดยเปรียบเหมือนกับเกมเอลฟ์ หรือขนมหวานในยามบ่ายของเด็ก ๆ ในช่วงวัยที่สงบสุข นิทรรศการ Of placebos that sing sweet in the mouth and ache in the soul นี้คิวเรทโดยหลุยส์ โฮ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองภาพลักษณ์ และภาษาทางทัศนียภาพของการแสดงออกในเชิงเควียร์ที่ไม่เคยหายไป จากสัญลักษณ์ทางกายภาพของเพศชาย ไปจนถึงสัญลักษณ์สื่อความหมายของผลไม้ สู่ความงดงามของการแต่งกายฉูดฉาด และสไตล์ของสื่อแนวชายรักชาย (boys-love) นิทรรศการนี้เป็นการระลึกถึงวิธีการที่เราเคยเป็น และยังคงเป็นอยู่

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top