คุณณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

คุณณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards

คุณณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards

คุณณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จาก SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  โดยรางวัล Rising Stat Sustainability Awards เป็นหนึ่งในรางวัลด้านความยั่งยืน เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

🔥44

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com