คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global

คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global

คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัลบริษัทยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global
ย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand”

คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global Corporate
Sustainability Assessment (CSA) ในงานมอบรางวัล “S&P Global Sustainability
Yearbook 2024 Distinction Ceremony” พร้อมคว้าอับดับ 1 ของเครื่องดื่มให้
พลังงาน และเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย ตอกย้ำ วิสัย
ทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในคารา
บาวกรุ๊ป
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หรือ CBG เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัล Sustainability Yearbook Member 2024
ในงานมอบรางวัล “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction
Ceremony” จัดโดย S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดยมี
นายโรเบิร์ต ดอร์เนา (Robert Dornau) Head of CSA Corporate Engagement S&P
Global เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
โดยคาราบาวกรุ๊ป ติดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลกใน
The Sustainability Yearbook 2024 เป็นปีแรก ด้วยผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของ
เครื่องดื่มให้พลังงาน และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มใน
ประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่ม 15% แรกเทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันจากทั่วโลก จากการจัดอันดับจากบริษัทที่เข้าร่วมประเมินกว่า
9,400 บริษัทใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2023 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class
Product, World Class Brand” ที่มีการบริหารงานอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)
นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (
มหาชน) กล่าวว่า The Sustainability Yearbook 2024 เป็นการประเมินด้านความ
ยั่งยืนที่ได้รับความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วย
เกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นของ S&P CSA ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทาง S&P CSA ได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเมิน
ด้วยการปรับคำถามและเพิ่มหัวข้อคำถามที่เจาะลึกมากขึ้น การได้รับรางวัล The
Sustainability Yearbook 2024 จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของคาราบาวกรุ๊ป
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์
ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจคาราบาว “ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อชีวิตที่
ดีกว่า”
“การได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นความสำเร็จของทุกคนในคาราบาวกรุ๊ป เป็นความภาคภูมิ
ใจ และตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” ของคาราบาวก
รุ๊ปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและเป็นส่วนหนึ่งของความ
สำเร็จนี้ เราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนคาราบาวกรุ๊ปให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อ
ไป” นายเสถียร กล่าวทิ้งท้าย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top