ความหวังของนักเรียนยากไร้ 1,996 คน กับความเสี่ยงที่อาจต้องหลุดจากระบบการศึกษ หากไร้การสนับสนุนทุนเรียนหนังสือ

ความหวังของนักเรียนยากไร้ 1,996 คน กับความเสี่ยงที่อาจต้องหลุดจากระบบการศึกษ หากไร้การสนับสนุนทุนเรียนหนังสือ

โค้ดส่วนลด-shopee

ความหวังของนักเรียนยากไร้ 1,996 คน กับความเสี่ยงที่อาจต้องหลุดจากระบบการศึกษ หากไร้การสนับสนุนทุนเรียนหนังสือ

ตั้งแต่ที่โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีนักเรียนจำนวนอีกไม่น้อยที่ไม่แน่ใจในโชคชะตาและชีวิตของตนเองว่าจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ แม้ว่าขณะนี้จะมีโอกาสไปเรียนหนังสือแล้วก็ตาม เนื่องจากปัญหาความยากจนและความไม่มีของครอบครัวที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของชีวิต

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความปรารถนาดีอยากมอบโอกาส มอบอนาคตที่สดใสให้เด็ก ๆ ที่ยากไร้และขาดโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2567 ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2567 นี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้โอกาสจากการศึกษาได้ก้าวข้ามอุปสรรคความยากจนของครอบครัวและสามารถกำหนดเป้าอนาคตได้ด้วยตนเอง และวันหนึ่งอาจจะส่งต่อโอกาสดี ๆ ให้กับนักเรียนที่ยากจนคนอื่น ๆ ต่อไปเหมือนเช่นที่ตนเองเคยได้รับโอกาสมาก่อน

จากสถิติตัวเลขนักเรียนที่รอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ จากผู้ใหญ่ใจดีของมูลนิธิ EDF ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ปรากฏว่ายังคงมีนักเรียนที่รอรับทุนการศึกษาอยู่อีกร้อยละ 20 หรือจำนวน 1,996 คน จากนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9,658 คน ทั้งนี้มูลนิธิได้จัดสรรทุนการศึกษาไปให้นักเรียนที่ขอรับทุนไปแล้ว 7,662 คน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและกำหนดอนาคตของตนเองได้ต่อไป

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนในปีการศึกษา 2567 ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2567 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารไทยพาณิชย์. เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือร่วมบริจาคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ www.edfthai.org และสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.)

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top