คน ‘มีความสามารถ’ ถ้าทำ ‘ผิดงาน’ ก็อาจดู ‘ไร้ความสามารถ’

คน ‘มีความสามารถ’ ถ้าทำ ‘ผิดงาน’ ก็อาจดู ‘ไร้ความสามารถ’

คนมีความสามารถถ้าทำ ผิดงานก็อาจดู ไร้ความสามารถ

คน ‘มีความสามารถ’
ถ้าทำ ‘ผิดงาน’
ก็อาจดู ‘ไร้ความสามารถ’
คน ‘มีความสุข’
ถ้าอยู่ ‘ผิดที่’
ก็อาจดู ‘ไร้ความสุข’
คน ‘มีค่า’
ถ้าคบ ‘ผิดคน’
ก็อาจดู ‘ไร้ค่า’
ชีวิต ‘สั้น’
อย่า ‘เลือก’ อะไร
ที่ทำให้เรา ‘ไม่มี’
ในสิ่งที่เรา ‘มี’
เพราะคุณ
ไม่ใช่ ‘ผู้ถูกเลือก’
แต่คือ ‘ผู้เลือก’ !
—————-
เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top