คณะสหวิทยาการฯ จัดงาน SPU Sustainability Hackfest 2023

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

คณะสหวิทยาการฯ จัดงาน SPU Sustainability Hackfest 2023 เฟ้นหาเด็กเก่ง ด้านผลงานนวัตกรรม เทพศิรินทร์ ควง จุฬาลงกรณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ

 

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ SPU Sustainability Hackfest 2023 เปิดโอกาสให้นักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดียสินค้านวัตกรรม พร้อมดึงเหล่าวิทยากรนักธุรกิจตัวจริง ประสบการณ์จริง อาทิ UNDP Thailand , Ernst & Young, Line Thailand และ New Energy Nexus Thailand มาร่วมอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการปฏิบัติในการเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม

 

ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ทีมตู้เย็นเคลื่อนที่พลังงานไฟฟ้าจากท่อไอเสีย โรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Oxyhex โรงเรียนเทพศิรินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม Syneven จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

สำหรับระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ ทีมสิงโตซุ่มลุ่มพระนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ SPU Lawtech มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมเอ็บอี๋ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิรา

 

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า “โครงการอบรมค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ SPU Sustainability Hackfest 2023 ในครั้งนี้ ทางคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ New Energy Nexus Thailand ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ เน้นพลังงานสะอาด ที่ช่วย Startup สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักในเครือข่าย โดยได้เชิญอาจารย์ ผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ และวิทยากรจากหลากหลายสาขาองค์กร ไม่ว่าจะเป็น UNDP Thailand , Ernst & Young, Line Thailand และ New Energy Nexus Thailand มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดทำธุรกิจจำลองเชิงนวัตกรรม ตามโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการเครือข่าย การจำลองสถานการณ์ และการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรม ก่อนนำความรู้มาต่อยอดผลงานในการแข่งขันครั้งนี้

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นให้นักศึกษา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ด้วยการทำโปรเจคตามความถนัด รวมถึงเปิดโอกาสให้เรียนข้ามศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรม SPU Sustainability Hackfest 2023 ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของทางคณะ ที่ได้มอบเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจได้ในอนาคต”

สำหรับหลักสูตรคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถให้นักศึกษาเลือกออกแบบการเรียนตามความสนใจได้ โดยมีโค้ชตัวจริง ประสบการณ์จริง ช่วยแนะนำอย่างเต็มที่ พร้อมมีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถอยู่เสมอ เพื่อส่งออกบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป

#SPU #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SITI #Dek66 #Dek67 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥13

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com